EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIABiesiada poetycka


      14 lipca, wieś Husów, gmina Markowa, powiat łańcucki. Uczestniczę w całodziennej biesiadzie poetyckiej zorganizowanej przez Podkarpacką Izbę Poetów WDK w Rzeszowie i Koło Poetów z Łańcuta. Siedzimy przy suto zastawionym stole w gościnnym gospodarstwie wiejskim Grażyny Sordyl, gawędzimy, czytamy wiersze. Zabrałem ze sobą tomik „Okruszki. Wiersze dla dzieci”, więc dzielę się z obecnymi kilkoma utworami dla maluchów.
      W przerwie zaglądamy do chałupy Jana Raka, żyjącego w XIX w. poety chłopskiego.

14.07.2015 :: 20:00
Link |  | Imprezy kulturalne