EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIABliski finał powieści


      Na „Bunt androidów” składa się już ponad 300 stron znormalizowanego maszynopisu. Przymierzam się do kolejnego rozdziału tej powieści, jednego z ostatnich. Akcja z Kairu przeniesie się do Luksoru, a następnie do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czy buntującym się androidom uda się rozbić system, w którym tkwią i stworzyć podwaliny nowego ładu? Mało prawdopodobne, bowiem burzący się niewolnicy — jak uczy historia — zawsze dostawali po nosie, a ich powstania bezwzględnie tłumiono.

01.08.2013 :: 13:30
Link |  | Bunt androidów