EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIACiągle pada


      Przydałby się Superman, który by rozgonił te deszczowe chmury. Jak to możliwe, żeby tak długo padało?


06.07.2011 :: 17:12
Link |  | Główna