EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIACoraz bliżej


Zostało 26 dni do nadejścia wiosny...

23.02.2016 :: 17:05
Link |  | Cztery pory roku