EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIADramat


     Według projektanta hali, ten dach mógł wytrzymać około 70-80 kg obciążenia na metr kwadratowy.

30.01.2006 :: 11:50
Link |  | Główna