EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAMiędzynarodowy Dzień Kobiet


Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom moc najserdeczniejszych życzeń! :)

08.03.2012 :: 11:00
Link |  | Cztery pory roku