EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAEncyklika „Laudato si” papieża Franciszka


      Sądząc po pierwszych omówieniach i cytatach, mamy do czynienia z bardzo ciekawym dokumentem pontyfikalnym.

19.06.2015 :: 14:51
Link |  | Główna