EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAGenocid


      24 kwietnia 2015 r., setna rocznica ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Turcji. W przeddzień pierwszej wojny światowej w osmańskim imperium żyło około dwóch milionów Ormian. Około półtora miliona z nich zginęło w latach 1915-1923. Pozostałych pół miliona rozproszyło się po całym świecie.

24.04.2015 :: 17:54
Link |  | Główna