EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAGeorge nazwał ją Hegemone...


fragment utworu SF „Hegemone. Myśląca planeta”

      Dotarliśmy do układu solarnego, mającego planetę podobną do Ziemi. Krążyła w ekosferze gwiazdy, żółtego karła, parametrami zbliżonego do naszego Słońca, tętniła życiem i zdawała się na nas czekać. George nazwał ją Hegemone, odwołując się do jednego z maleńkich księżyców Jowisza, noszącego takie miano, ale i tym samym do mitologii greckiej.
      Księżyc ochrzczono imieniem jednej z Charyt, córek Zeusa. Greckie Charyty, a rzymskie Gracje były boginiami wdzięku i radości. Przepadały za zabawą, muzyką i tańcem. Patronowały sztukom pięknym i rękodziełu. Ile ich było? Trudno dociec. Ateńczycy czcili Hegemone, więc lądując tutaj mogliśmy poniekąd pójść ich śladami. Oczywiście, to wszystko pół żartem, pół serio. Bo przecież nie mitologia decydowała o tym, że parliśmy w gwiazdy i szukali globów do zasiedlenia.

20.05.2019 :: 08:27
Link |  | Hegemone