EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAI mamy nowego prezydenta RP


      Tydzień temu rozpoczął czterdziesty czwarty rok życia, więc chce się powiedzieć: A imię jego czterdzieści i cztery...

26.05.2015 :: 07:36
Link |  | Główna