EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAJubileusz pracy twórczej


      Mielec, 3 lutego, jestem w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kusocińskiego. Asystuję pani Jolancie Strycharz, która wypełnia gabloty eksponatami. Nabiera kształtów wystawa z okazji moich sześćdziesiątych urodzin i trzydziestopięciolecia pracy twórczej. Lata biegną nieubłaganie, więc czas na podsumowania…
      W moim środowisku jubileusz wywołuje rezonans i jest życzliwie przyjmowany. A oto życzenia, które — m.in. — otrzymuję:

Pan Edward Guziakiewicz

Szanowny Panie,

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej oraz budowanie więzi społecznej i rodzinnej, łączenie piękna z pracą i życiem codziennym, popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poezją.
Pana rocznica urodzin oraz jubileusz 35-lecia pracy twórczej stają się doskonałą okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za Pana pracę, dorobek artystyczny w dziedzinie literatury oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, Pana zaangażowanie w idee pisania książek mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie kultury otaczającego nas świata, promowanie słowa pisanego prozą i wierszem, które nie tylko znajdują czytelniczy oddźwięk, ale także odpowiadają na podstawowe pytania współczesnego człowieka.
Z ukazanych w Pana twórczości „odsłon pamięci i wyobraźni” wyłania się obraz niezwykle żywy, autentyczny, który koresponduje z metafizyką wykraczającą poza doświadczenia i zmierzającą do poznania istoty ponadziemskich zjawisk. Ten wspaniały świat, utkany z wyobraźni ludzkiej i będący jej dziełem — był, istnieje i dzięki Panu będzie istnieć.
Pisarz i publicysta — podobnie jak lekarz, nauczyciel — to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa, to także odpowiedzialność za kształt kultury, za dobro wspólne narodu.
Dziękuję Panu za troskę o piękno mowy polskiej i wymianę artystycznych doświadczeń. Mam nadzieję, że dalsze działania na niwie literackiej przyniosą owocne rezultaty i wiele okazji do przeżywania satysfakcji.
Z okazji rocznicy urodzin oraz jubileuszu pracy twórczej składam życzenia zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym.

Z poważaniem
Władysław Ortyl, senator RP

Kolega
Edward Guziakiewicz (w znaku Wodnika)

Drogi Edwardzie!
Z okazji tak znamienitych dla Ciebie dat — urodzin i pracy twórczej proszę przyjmij najlepsze życzenia. Ciesz się życiem i realizuj ambitne plany swej twórczości. Nasze środowisko Oddział ZLP Rzeszów widzi Cię w panteonie twórców, którzy wyznaczać będą kanony literatury i staną się natchnieniem dla potomnych. Niech moc czuwa nad Tobą, a gwiazdy wskażą Ci drogę do sukcesu.

Tego życzy Halina Kurek (również spod znaku Wodnika),
wiceprezes ZLP O/Rzeszów

Klub Literacki RCKP

Szanowny Kolega
Edward Guziakiewicz

Wiązankę najpiękniejszych życzeń urodzinowych:
szczęścia, dobrego zdrowia i sił,
powodzenia w twórczości literackiej.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji dobrych zamiarów i planów.
Pogody ducha, nadziei na dalszą przyszłość
oraz wszelkiej pomyślności
życzy w imieniu Klubu Literackiego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
Wacław Turek

Krosno, 03.02.2012

03.02.2012 :: 10:33
Link |  | Imprezy kulturalne