EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAKolejna kartka z kalendarza


Kto się w maju urodzi, temu się dobrze powodzi.

01.05.2016 :: 15:00
Link |  | Cztery pory roku