EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAKraków


Przez całe lata w południe słyszałem z radia taki komunikat, dzień w dzień identyczny, więc trudno się dziwić, że wrył się w pamięć:


Mówi Kraków. Zbliża się godzina dwunasta. Obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie poda czas z dokładnością do pół sekundy. Po sygnale czasu i hejnale z Wieży Mariackiej połączymy się z Warszawą.

Po niejakim czasie ten komunikat rozbudowano o jeszcze jedną krótką informację:

Piąty ostatni krótki sygnał oznacza punktualnie godzinę dwunastą.

02.04.2006 :: 19:43
Link |  | Główna