EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIALato


Dzisiaj pierwszy dzień lata!

21.06.2013 :: 08:57
Link |  | Cztery pory roku