EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAMieleckie Zapiski


      Piątek, 11 lutego, Pedagogiczna Wojewódzka Biblioteka w Rzeszowie, Filia w Mielcu. Jestem na spotkaniu poświęconym promocji kolejnego numeru periodyku TMZM „Mieleckie Zapiski” (nr 12/13). Redaktorem naczelnym jest dr Włodzimierz Gąsiewski. W sporym tomie przeważają materiały historyczne. Są też publikacje, związane z działalnością Grupy Literackiej „Słowo”. Znajduję w nim — m.in. — krótkie omówienia moich książek, wydanych w 2009 roku.


11.02.2011 :: 21:00
Link |  | Główna