EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIANowe technologie


      Pamiętam, że przed laty musiałem najmłodszej córce odpowiadać na trudne pytania. Tatusiu, co to jest telegram? Co to jest dalekopis? Wyjaśniałem, odwołując się do pojęć, które znała, przede wszystkim do e-maila i SMS-a.
      Za jakiś czas podobnie będzie pewnie z książką. Tatusiu, co to jest książka? Ojciec mądrze odpowie: To jest MobiPocket wydrukowany na papierze.

PS. Na czytniku z kartą pamięci 32 GB mieści się 24 tysiące książek.

12.07.2015 :: 15:30
Link |  | Główna