EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAO bogach z kosmosu


fragment powieści SF „A jeśli jutra nie będzie”

      Szukamy obcych między gwiazdami, a nie widzimy śladów, które pozostawili na Ziemi. Najczęściej zamiatamy ten temat pod dywan...

      Myślącym ludziom trudno było odrzucić tezę, że przed wiekami kosmici przybyli na Ziemię, bowiem świadczyły o tym aż nadto pozostawione przez nich ślady. Dowodziła tego ponadprzeciętna wiedza Majów oraz ich biegłość w dziedzinie matematyki i astronomii. Potwierdzała to niespotykana architektura majańskich miast i innych budowli. Unaoczniały to gigantyczne rysunki między dzisiejszymi ośrodkami Nazca i Ica w południowo-zachodniej części Peru. Świadczył o tym niezwykły sarkofag najwybitniejszego władcy Majów, Pakala, odkryty w prekolumbijskim Palenque. Któryż to z pradawnych królów — prócz niego — był przedstawiany za sterami statku kosmicznego? Czy należało szukać czytelniejszych świadectw? Było ich zresztą bez liku. Katie znała te fakty i związane z nimi hipotezy. Erich von Däniken nie ukrywał, że bogowie przybyli na Ziemię. Nawet określił datę ich przylotu. Brakowało mu jednak dowodów na to, że zagadkowi kosmici pozostali dłużej na tej planecie. I że nigdzie stąd nie odlecieli.

19.08.2015 :: 09:00
Link |  | A jeśli jutra nie będzie