EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAO modelach Boga w ODK KARTON w Rzeszowie


      Piątek, 24 lutego, jestem w Osiedlowym Domu Kultury KARTON w Rzeszowie. Odbywa się tu pierwsze spotkanie z nowego cyklu imprez zaplanowanych pod hasłem POSTSCRIPTUM. Organizator: Rzeszowski Oddział ZLP. Pierwotnie planowany trójgłos zamienia się w dwugłos. Jeden z zaproszonych prelegentów nie mógł bowiem przybyć. Temat: Współczesne filozoficzne i teologiczne modele Boga.
      Jestem pierwszym mówcą. Prezentuję w przekroju historycznym wachlarz zagadnień związanych z tematem modeli Boga w filozofii i teologii, koncentrując się na nurcie arystotelesowsko-tomistycznym i współczesnych bliskich myśli chrześcijańskiej kierunkach filozofii (egzystencjalizm i personalizm). Uwzględniam również zagadnienie: kosmologia a teologiczne modele Boga.
      Radovan Brenkus, mówiący po polsku słowacki fizyk, poeta, tłumacz i wydawca, skupia się na prezentacji metodologicznego podejścia do zagadnienia Boga, cechującego nowożytny idealizm i wywodzące się z niego późniejsze nurty myślowe (opozycja do ujęć substancjalnych). Po wykładach toczy się dyskusja.
      Spotkanie trwa prawie trzy godziny. Prowadzi je Marta Pelinko, prezes ZLP O/Rzeszów.


25.02.2012 :: 11:30
Link |  | Imprezy kulturalne