EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAObejrzałem film „Kosmiczne jaja”


Skrócona wersja skróconej wersji:

— Czy ty?
— Tak!
— Czy ty?
— Tak!
— Jesteście mężem i żoną!

22.05.2006 :: 18:28
Link |  | Recenzje filmowe