EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAPisane i mówione


      Różnice między językiem pisanym, literackim, poetyckim, powieściowym, a tym, którym posługujemy się w mowie są znaczne, chociaż najczęściej tego nie zauważamy.

      Nie dziwi zatem w opowiadaniu:

      Zachodzące słońce ugrzęzło w konarach starych drzew. Lekki wiatr pieścił i całował przygasłe od żaru liście.

      Nie próbujcie jednak w ten sposób zwracać się do bliźnich, bo przyglądaliby się wam z duuużą podejrzliwością. Język mówiony jest językiem skrótowym. Powiemy więc w rozmowie:

      Zachodziło słońce i wiał lekki wiatr.

01.03.2006 :: 09:37
Link |  | Główna