EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAPrzekleństwo współczesnych mediów


     Dobra wiadomość, to zła wiadomość!

11.03.2008 :: 06:14
Link |  | Główna