EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAS jak skała


     Stary Testament nazywa Boga twierdzą, schronieniem, murem obronnym, tarczą, wieżą warowną, kryjówką, a także skałą Izraela. W Nowym Testamencie skałą jest Chrystus. Jest On również kamieniem węgielnym gmachu królestwa Bożego. Wyrasta się ono «na fundamencie apostołów i proroków» (Ef 2, 20). Skałą jest również święty Piotr. Jezus, nadając nowe imię pierwszemu z apostołów, Szymonowi, nazwał go w ten właśnie sposób. I wyjawił: «i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18). 

29.05.2006 :: 17:33
Link |  | Główna