EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIASiedem etapów w życiu kobiety


     Niemowlę, mała dziewczynka, nastolatka, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta.

27.03.2008 :: 21:12
Link |  | Główna