EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAŚpieszmy się kochać...


      Zmarł ksiądz Jan Twardowski.
      W latach siedemdziesiątych biegaliśmy za jego tomikami. Były wówczas białymi krukami, które dostawało się spod lady.

19.01.2006 :: 12:23
Link |  | Główna