EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIASpotkanie w Kartonie


      Sobota, 22 lutego 2014 r. Jestem w Rzeszowie na spotkaniu członków Rzeszowskiego Oddziału ZLP. Wśród poruszanych tematów – projekt almanachu. Poprzedni oddziałowy almanach, zatytułowany „40 Lat Wspólnej Obecności”, ukazał się w 2007 r.

23.02.2014 :: 09:00
Link |  | Imprezy kulturalne