EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIA„Świadectwo”


     Poszedłem do kina na film „Świadectwo” (na motywach książki kard. Stanisława Dziwisza). I nie żałuję. Film mi uzmysłowił, pewnie podobnie jak wielu innym, pamiętającym cały pontyfikat, że w tamtych czasach — świadomie czy nie — żyło się w cieniu (czy raczej w blasku) Jana Pawła II. Czuło się jego ciepło. Prześledziłem myślą moje publikacje, uzmysławiając sobie, że nie napisałbym części z nich, gdybym się nie inspirował teologią Karola Wojtyły.

06.11.2008 :: 10:07
Link |  | Recenzje filmowe