EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAŚwiat książki


     Z okazji Światowego Dnia Książki mam w filiach mieleckich bibliotek dwa spotkania autorskie. Oglądam w witrynach swoje publikacje i robi się kolorowo. A przede mną dłuuuugi kwietniowo-majowy weekend. Nabiera mnie ochota, żeby wyfrunąć gdzieś w świat...

25.04.2006 :: 10:38
Link |  | Główna