EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIASzpetnej aury czas


     Pada.

07.04.2008 :: 21:10
Link |  | Główna