EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAW Grupie Literackiej „Słowo”


      Sobota, 1 lutego 2014 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu. Uczestniczę w spotkaniu Grupy Literackiej „Słowo”. Jest promowany drugi numer Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty” (2013 r.), zawierający wiersze i prozę dwudziestu dziewięciu mieleckich autorów. Zamieszczono w nim — m.in. — fragment mojej powieści „Bunt androidów” (sekwencje z Kairu: Muzeum Egipskie, hotel InterContinental Semiramis, bazar Chan al-Chalili).


02.02.2014 :: 21:00
Link |  | Imprezy kulturalne