EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAW Grupie Literackiej „Słowo”


      Sobota, 11 czerwca br. Jestem na spotkaniu Rady Programowej Grupy Literackiej „Słowo”. Omawiamy aktualne problemy związane z działalnością GL w przededniu jubileuszu dziesięciolecia istnienia grupy.

13.06.2016 :: 11:09
Link |  | Imprezy kulturalne