EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAW kręgu słowa


      Sobota, 16 stycznia. Do Tuszowa Narodowego mam niecałe 10 km, więc decyduję się na wyjazd na biesiadę literacką „W kręgu słowa”, odbywającą się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej. Dorota Kwoka i Stach Ożóg recytują wiersze z tomiku „Drogi do domu” Joanny Hyjek i Iwony Zych. Jest też prezentowana poezja Doroty Kwoki.


16.01.2010 :: 21:30
Link |  | Główna