EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAW roli redaktora naczelnego


      Sąd Okręgowy w Rzeszowie — na podst. art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24) — zarejestrował portal http://zlp.rzeszow.pl (Związek Literatów Polskich Oddział Rzeszowski) jako czasopismo internetowe. W wyniku rejestracji tytułu prasowego jako twórca strony i prowadzący serwis, zgodnie z obowiązującymi zasadami, otrzymałem tytuł redaktora naczelnego. Sekretarzem redakcji został Adam Decowski, faktycznie pełniący tę funkcję od początku istnienia serwisu.
      W serwisie znajdują się teksty (poezja, fragmenty prozy, recenzji, listy, informacje i relacje prasowe) przeszło stu autorów. Zaprezentowaliśmy ponad osiemdziesiąt nowości wydawniczych (pozycje autorskie członków Oddziału) i zrelacjonowaliśmy około stu pięćdziesięciu wydarzeń kulturalnych.

16.03.2014 :: 11:02
Link |  | Główna