EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAW Stalowej Woli


      Czwartek, 13 lutego 2014 r. Jestem w Stalowej Woli na spotkaniu autorskim Mieczysława Działowskiego z Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu. Przy okazji oglądam almanach „Spojrzenia 5”, wydany przez Stowarzyszenie Literackie „Witryna”. Są w nim — m.in. — teksty moich kolegów i koleżanek z ZLP O/Rzeszów.

13.02.2014 :: 22:00
Link |  | Imprezy kulturalne