EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAWalne w Warszawie


      Sobota, 7 maja. Z piątką kolegów i koleżanek z Rzeszowskiego Oddziału jestem na XXX Walnym Zjeździe Delegatów ZLP w Warszawie. Spotkanie odbywa się w Domu Literatury, róg Krakowskiego Przedmieścia i Senatorskiej.
      W tym czasie na Placu Zamkowym trwa Parada Schumana.


09.05.2011 :: 13:32
Link |  | Główna