EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAWystawa poplenerowa


      Piątek, 5 marca. W SCK otwarcie wystawy poplenerowej Klubu Środowisk Twórczych TMZM. Przy tej okazji prezentuje się Grupa Literacka „Słowo”. W gablotach książki wydane przez jej członków, w tym kilka moich pozycji. Odnajduję się na kolorowych fotografiach z wycieczek i plenerów.
      Wystawa urządzona z dużym smakiem, warto ją zobaczyć.


05.03.2010 :: 22:00
Link |  | Główna