EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAZ Podkarpacką Izbą Poetów


      Czwartek, 23 czerwca 2016 r. jestem w Leśniczówce „Knieja” w Kamieniu Morgach, gdzie odbywa się sesja wyjazdowa Podkarpackiej Izby Poetów. Promowana jest twórczość Adama Decowskiego, Ryszarda Mścisza, obaj z ZLP, oraz Stefana Żarowa z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie.
      Wyjazd z Mielca na to spotkanie organizuje prezes Grupy Literackiej „Słowo”, Zbigniew Michalski.

23.06.2016 :: 23:00
Link |  | Imprezy kulturalne