EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAZadanie domowe


Napisz krótkie opowiadanie, posiłkując się poniższymi zwrotami.

Albo rybki, albo akwarium.
Co jest z twoją narzeczoną?
Wyszła za mąż.
Nie strzelaj do mojego portretu.
Jak one to robiły, że miały jedwabiście gładkie pięty?
Zajrzał w głębię jej brązowych oczu.
Otaczają cię cząsteczki powietrza.
To się może źle skończyć.


28.02.2008 :: 16:56
Link |  | Główna