EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAZdefiniować literaturę dziecięcą


     Wydaje mi się, wbrew temu, co na ten temat można niekiedy przeczytać, że przy definiowaniu tego typu literatury trzeba zastosować alternatywnie dwa kryteria, przedmiotowe i podmiotowe. O literaturze dziecięcej można bowiem mówić, jeżeli [1] ma się do czynienia z bohaterem dziecięcym w utworze lub jeżeli [2] adresatem utworu (niekoniecznie o dzieciach) są najmłodsi czytelnicy (dzieci).

14.05.2008 :: 16:32
Link |  | Główna