EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAZima


      Co się porobiło? Drugi kwietnia, a tu nadal zima. I pomyśleć, że w tych dniach pszczoły zwykle wylatywały z ula na pierwszy oblot! Według długoterminowych prognoz pogody wiosna dopiero w połowie kwietnia...

02.04.2013 :: 17:25
Link |  | Cztery pory roku