EDWARD GUZIAKIEWICZ • ZAPISKI • FRAGMENTY UTWORÓW • WYDARZENIAZłote myśli


Jako że w modzie są aforyzmy i złote myśli, pomyślałem, że kilka swoich dorzucę.

• Nic gorszego niż czuć się Napoleonem, a robić z siebie błazna.
• Ludzie w niewystarczającym stopniu oddalili się od swej zwierzęcej natury, by nazywać siebie mądrymi i światłymi.
• Jak utożsamiać się ze swymi korzeniami, jeśli te spróchniały?


24.05.2012 :: 08:08
Link |  | Główna